Kaygı ya da anksiyete, belirli yaşamsal durumlarda hissedilen bir duygu durumudur. Belirli bir düzeyde kaygı hissi normal hatta gereklidir. Örneğin, orta düzeyde yaşanan bir sınav kaygısı, öğrencinin performansını maksimum düzeye çıkarır. Ancak kaygının derecesinin ve süresinin uzaması, bireyin yaşam kalitesini belirgin bir şekilde bozacak hale gelmesi durumunda anksiyete bozukluğu ortaya çıkar.

Anksiyete bozukluğu tedavi edilmemesi durumunda başka bir takım psikolojik ve fizyolojik bozukluklara yol açabilecek bir bozukluktur. Bu nedenle, fazla beklemeden psikoterapi yardımı alınarak tedavi edilmesi gerekmektedir.

Anksiyete bozukluğunun tedavisinde bilişsel – davranışçı terapi, optimum denge modeli gibi yaklaşımlar oldukça faydalı olmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Kimi durumlarda ankisyete bozukluğunun tedavisinde ilaç tedavisi de gerekebilir. Böyle bir durumda terapistiniz durumu değerlendirerek sizi bir psikiyatri uzmanına yönlendirecektir. Ancak ilaç tedavisi ile birlikte psikoterapinin de devam etmesi gereklidir. Böylelikle hem tam bir tedavi sağlanmış olur hem de ilerleyen zamanlarda bozukluğun tekrarlanması (nüksetmesi) engellenir.

DENİZ PSİKOLOJİ

Psikolojik Danışma Merkezi

Yol Tarifi